Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлье гэвэл манай төвийг зориорой