"БОДЬМОНГОЛ" ХХК нь жуулчдыг хүлээн авахад бэлэн боллоо